MNT'de İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) hedeflerimiz; faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek iş kazası risklerinin kontrol altında tutulması, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı sağlanması, tüm çalışanlarımızın katılımıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünün geliştirilmesidir.

Oluşturulan iş sağlığı ve güvenliği standartlarıyla, organizasyonumuz içerisinde yer alan tüm personelimizin yaralanma ve hastalanmalarına karşı alınan önlemlerin üst düzeyde tutulması hedeflenmiştir.

“İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi” ile birlikte performans takibi ve periyodik gözden geçirmeler yapılmakta sistemlerimizin sürekli olarak gelişmesi sağlanmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki hedeflerimize ulaşmak için temel ilkelerimiz:

• İş Sağlığı ve Güvenliği hakkında ulusal ve uluslararası standartları değerlendirmek, bunlara uygunluğu sağlamak ve ekip ruhu içerisinde insan sağlığını korumak.

• İş Sağlığı ve Güvenliği iyileştirme etkinliklerinin tüm çalışanların ortak sorumluluğu olduğu ilkesini benimsemek ve çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini sağlamak adına eğitmek ve bilinçlendirmek.

• İşyeri ve eklentilerinde; çalışanların, alt işveren çalışanlarının, hastaların, ziyaretçilerin ve işyeri dışında çalışan personelin sağlık ve güvenliklerini temin etmek için, yürürlükte bulunan İSG mevzuatlarına ve İSG ile ilgili diğer gerekliliklere uygun olarak her türlü tedbiri almak, araç gereç ve kişisel koruyucu ekipmanları bulundurmak, gereğinde kullanılmasını sağlamak.

• Çalışanların periyodik sağlık taramalarının yapmak ve meslek hastalığı konusunda erken tanıyı sağlamak.

• Faaliyetlerimizden kaynaklanan riskleri belirlemek, alınacak koruyucu önlemlerle bu risklerin gerçekleşme ihtimalini kabul edilebilir en düşük seviye indirilmesini sağlamak.

• Çalışanlarımıza iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitimler vererek bilinçlendirmek, gerektiğinde eğitimleri tekrarlamak.

• İş kazaları ve meslek hastalıklarına neden olabilecek riskleri tespit etmek ve tekrarını önlemek için koruyucu önlemler geliştirmek.

• İş ortaklarımızla beraber acil durumlara müdahalelerin en hızlı ve en doğru şekilde yapılmasını sağlayarak hasta, hasta yakınları ve çalışanların güvenliğini sağlamak.

Hizmetlerimiz ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için bize ulaşın.

© 2019 MNT bir kuruluşudur. Her hakkı saklıdır.

Yukarı