Kariyer

MNT İnsan Kaynakları

MNT İnsan Kaynakları olarak amacımız, hizmet verdiğimiz sağlık sektöründe insan gücümüzü kalıcı üstünlüğümüz haline getirmektir. Bu amaç doğrultusunda benimsediğimiz temel taşlarımız;

  • Şirket misyon, vizyon ve değerlerinde belirtilen hedeflere ulaşmak için kalite odaklı, enerjik ve yenilikçi ekiplerle çalışmak.
  • Çalışanlarımıza mesleki bilgi ve yeteneklerine göre istihdam edilmelerinde ve kendilerini geliştirmelerinde adil ve eşit imkânlar sağlamak.
  • Çalışanlarımızın potansiyellerini en üst düzeyde gösterebilmesine olanak sağlayan çalışma ortamları yaratmak.
  • Çalışanlarımızın kişiliğine saygı göstermek, haklarını korumak ve gözetmek.
  • Her zaman çalışanların tercih ettiği bir kurum olmayı sağlamak.
  • Başarılı çalışanlarımızı ödüllendirmek ve gelişimlerini desteklemektir.