ISO 9001

 

Sağlık sektöründe “Hizmet Kalite Güvencesi”, çağdaş çalışan ve hasta güvenliği anlayışının en önde gelen unsurlarındandır. MNT, sürekli iyileşme prensipleri doğrultusunda ve ISO-9001 ilkeleri uyarınca hasta ve toplum memnuniyetini de ön planda tutarak, doğru ve güvenilir hizmet vermektedir.

MNT, kaliteli hizmet sunumunun sağlanması amacıyla, hasta güvenliği, çalışan güvenliği, hasta memnuniyeti ve çalışan memnuniyetini esas alan sağlıkta kalite standartları uygulamaktadır.

MNT, hasta ve çalışan güvenliği başta olmak üzere verimlilik, etkililik, etkinlik, süreklilik ve zamanlılık gibi hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar yürütmektedir. Tüm bu çalışmalar tıbbi ve teknik alandaki sürekli iyileşme prensipleri ile paralel yaşatılmakta ve tıbbi hizmetlerin her daim yüksek kalite standartlarında verilmesini sağlamaktadır.