Değerlerimiz

Hizmet Anlayışımız;

  • Hasta odaklı ve kaliteli sağlık hizmeti sunarız.
  • Alanında yetkin kadrolarla çalışırız.
  • Sosyal sorumluluk ve çevre koruma bilincine sahibiz.

Yönetimimiz;

  • Kalite yönetim sistemi prensiplerine uyarız.
  • Profesyonel takım çalışmasına önem veririz.
  • Girişimci ve sonuç odaklıyız.

Çalışanlarımız;

  • Fikirlerine önem verir, katılımcı olmalarını teşvik ederiz.
  • Kişisel gelişimlerini destekleriz.
  • Çalışanlarımıza değer veririz, ayrımcılık yapmayız.
  • Başarılarına katkıda bulunuruz.