Image of human hands during discussion of project at meeting

Ankara Güven Hastanesi Radyasyon Onkolojisi

İnşaatı devam eden bölümün önümüzdeki günlerde hizmete başlanması öngörülmektedir.